"Deti majú byť vedené k tomu, aby robili vlastné skúmania 

a vyvodzovali vlastné závery. 

Malo by sa im hovoriť čo najmenej, skôr by sa im mala dávať príležitosť, aby čo najviac odhalili." 

                                                                Spencer (1820 - 1903)

 Mgr. A. Kochmanová              ZŠ Pavla Horova                   Kpt. Nálepku 16                       071 01 Michalovce

 kochmanova@zsphorova.sk