"Deti majú byť vedené k tomu,
aby robili vlastné skúmania a vyvodzovali vlastné závery.
Malo by sa im hovoriť čo najmenej,
skôr by sa im mala dávať príležitosť, aby čo najviac odhalili."
 
 

                                                                                                                                                                                                       Spencer (1820 - 1903)

Mgr. A. Kochmanová

ZŠ Pavla Horova
Kpt. Nálepku 16
071 01 Michalovce